Què fem

Del disseny inicial a la posada en marxa.

Comptem amb els mitjans necessaris per dur a terme projectes integrals i controlar totes les fases del projecte.

Disseny i planificació

A l’oficina tècnica l’equip d’enginyeria s’encarrega del desenvolupament dels projectes. La seva tasca principal inclou la creació de plànols i documents tècnics a més de la coordinació de totes les fases del procés, col·laborant amb altres departaments i assegurant la implementació efectiva de les solucions d’enginyeria.

Mecanització

El taller de mecanització és essencial per transformar els conceptes de disseny en realitat. Mitjançant l’ús de diverses màquines eines el taller fabrica les peces per assegurar que compleixin amb els requisits tècnics establerts pel disseny.

Muntatge

El departament de muntatge és l’encarregat de coordinar la construcció i posada en marxa dels equips. Aquest procés consta de diferents fases com la verificació de les peces, l’ajustatge mecànic i instal·lació de tots els components.

Automatització

L’equip d’automatització té la responsabilitat de programar les màquines utilitzant tecnologies com PLC, PC industrials, robots i sistemes de visió artificial. A través d’aquestes tecnologies avançades, es defineixen les instruccions i seqüències essencials per a l’automatització.

Suport Tècnic

El nostre equip de professionals estarà a la vostra disposició per resoldre qualsevol problema relacionat amb el funcionament dels equips de treball.